SPEERPUNTEN

De programmavisie van lingewaard.NU voor de raadsperiode 2014-2018 vormt het kompas waarmee wij sturing geven aan wat er staat te gebeuren in de gemeente Lingewaard en hoe haar inwoners daardoor beïnvloed worden. Je kunt er vanuit gaan dat wij alle speerpunten geformuleerd hebben in het belang van alle kernen.